Jag försöker att bygga upp en en fårbesättning med renrasiga finullstackor. Dessa 12 ungtackor är tänkta bli stamtackorna!
 Finullen kommer från
Berit Wallin -Håkansson, Lindholmens Gård, Strömsholm.